Hepatosellüler Karsinomda Beklenen Yaşam Süresini Belirlemede Barcelona ile Clip Skor Sisteminin Karşılaştırılması


GÜNŞAR F. , ERSÖZ G. , TURAN İ. , AKYILDIZ M., KARASU A. Z. , ILTER T., ...More

5. Uusal Hepatoloji Kongresi, İstanbul, 2005, Turkey, 5 - 07 June 2005

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey