Süt ve daimi diş yapay mine çürük lezyonlarının polarize ışık mikroskobu yardımı ile histolojik karşılaştırılmaları- in vitro çalışma.


Koç H., ERONAT N. , CANDAN O.

Türk Dişhekimleri Birliği, 2. Uluslararası Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 14 Ekim 1994

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye