Erken Doğum Tehdidi Tanısıyla Yatan Gebelerin Şiddet Görme Durumlarının ve Gördükleri Şiddet Türünün Belirlenmesi


GİRGEÇ S., SEVİL Ü.

2. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, 3 - 04 Eylül 2015