EMZİRME İÇİN GELİŞTİRİLEN İNOVATİF ÜRÜNLERİN İŞLEVSELLİĞİ, ESTETİK ÇEKİCİLİĞİ, MALİYET ETKİLİLİĞİ VE KABUL EDİLEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ


ÜNLÜ BIDIK N., ÇEBER TURFAN E.

7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 3 - 04 May 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text