Kronik glutamat toksisitesinin gliya hücre canlılığına ve membran lipid bileşimine etkisi