Yarımçıq Elyazma daki Dede Korkud


EROL A.

VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 27 Haziran - 01 Temmuz 2006