Deprenilin Diabetes Mellitus Modelinde Böbrek Dokusu Nitrik Oksit Sentaz(NOS) İzoformlarının mRNA Ekspresyonlarına ve Nitrik Oksit Düzeylerine Etkisi


ERCAN G. , Zengi A., Vatansever Irer s., YILMAZ C., saatçioğlu f.

30. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 24 - 28 Ekim 2007

  • Basıldığı Ülke: Türkiye