Deprenilin Diabetes Mellitus Modelinde Böbrek Dokusu Nitrik Oksit Sentaz(NOS) İzoformlarının mRNA Ekspresyonlarına ve Nitrik Oksit Düzeylerine Etkisi


ERCAN G. , Zengi A., Vatansever Irer s., YILMAZ C., saatçioğlu f.

30. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 24 - 28 October 2007

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey