CİNSİYET GELİŞİM BOZUKLUĞU OLAN TÜRK HASTALARDA SAPTANAN ANDROJEN RESEPTÖR (AR) GEN MUTASYON SPEKTRUMUNUN İNCELENMESİ


ONAY H. , ÖZEN S. , TÜRK SÖZEN t., DARCAN Ş. , ATİK T. , ANIK A., et al.

2. Ege Endokrin Hastalıklar ve Genetik Sempozyumu, Türkiye, 23 - 25 Şubat 2017

  • Basıldığı Ülke: Türkiye