Primer İmmün yetmezliklerde yeni nesil Dizileme Hedeflenmiş Gen yöntemi ile moleküler bozuklukların araştırılması


Karaca N. , Aykut A., Eren Akarcan S. , Azarsız E., Çoğulu M. Ö. , Aksu G. , ...More

3. KLİNİK İMMÜNOLOJİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 12 - 15 April 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey