İnhibitörlü Hemofili Olgularında Faktör Uygulama Zorlukları


ÖZDEMİR B., ŞENOL S. , KAVAKLI R. K.

15. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi, 14 - 17 Nisan 2018