Batı Toros Dağları Üzerindeki Göllerin Hirudinea Annelida Faunası


ÖZBEK M. , SARI H. M. , BALIK S., TAŞDEMİR A.

III. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, İzmir., Türkiye, 27 - 29 Ağustos 2008

  • Basıldığı Ülke: Türkiye