Akciğer Rezeksiyonlarında Ultrasonik Koter Kullanımı: Deneysel Model Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Çalışma


ÇAĞIRICI U. , ÇIKIRIKÇIOĞLU M., POSACIOĞLU H. , VERAL A. , YAĞDI T. , ATAY Y. , ...Daha Fazla

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Türkiye, 9 - 13 Nisan 2000

  • Basıldığı Ülke: Türkiye