DEVELOPMENTS IN SOLAR ADSORPTION COOLING SYSTEMS, ANALYSIS METHODS AND CALCULATION TECHNIQUES


Üçok Erkek T. , Shakır A. M. S. , Güngör A.

8. GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ, Mersin, Turkey, 8 - 09 November 2019, pp.163-175

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Mersin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.163-175

Abstract

Recently, researches are carried out on the use of new and environmentally friendly techniques and technologies in cooling which is an urgent element of our daily lives. In this context, solar energy adsorption cooling systems stand out with their advantages such as very low energy consumption, low carbon emission, no ozone depletion and harmless chemical material usage. Adsorbent pairs, adsorbent beds, types of solar collectors and analysis methods that are used in solar adsorption cooling systems are involved in many research topics. In this study, recent developments in solar adsorption cooling systems are investigated by using adsorbent pairs, analysis methods, calculation techniques and attained efficiencies.

Günümüzde günlük yaşantımızın vazgeçilmez bir unsuru olan soğutmada yeni ve çevreye dost teknik ve teknolojilerin kullanımına yönelik araştırmalar yapılmaktadır. Bu konuda güneş enerjili adsorpsiyonlu soğutma sistemleri, sağladığı çok düşük enerji tüketimi, düşük karbon emisyonu, ozon incelmesine sebep olmaması ve zararsız kimyasal kullanımı gibi yararlarıyla öne çıkmaktadır. Güneş enerjili adsorpsiyonlu soğutma sistemleri kullanılan adsorban çiftleri, adsorban yatakları, güneş kolektörü tipleri ve analiz yöntemleri konularında birçok araştırmada yer almaktadır. Bu çalışmada, güneş enerjili adsorpsiyonlu soğutma sistemlerindeki son gelişmeler kullanılan adsorban çiftleri, analiz yöntemleri, hesaplama teknikleri ve ulaşılan verimliliklere yer verilerek incelenmiştir.