Zakkum (Nerium oleander Blanco) (Apocynaceae) Yaprak ve Çiçeklerinden Elde Edilen Su Ekstraktlarının Pamuk Afidi Aphis gossypii Glover (Homoptera: Aphididae)'ye Karşı Sera ve Laboratuvar Koşullarında Etkisi


Eltez S. , Eltez R. Z.

IV. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Bildiriler Kitabı I, vol.1, pp.251-256, 2007 (National Conference Book)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1
  • Publication Date: 2007
  • Title of Journal : IV. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Bildiriler Kitabı I
  • Page Numbers: pp.251-256

Abstract

Bitkisel kökenli doğal pestisitlerin öldürücü etkilerini ortaya koymak amacıyla zakkum Nerium oleander Blanco (Apocynaceae) yaprak ve çiçeklerinden ayrı ayrı ekstraktlar hazırlanmıştır. Bu amaçla 100 g çiçek/1 l suda parçalanmadan, 100 g yaprak/1 l suda parçalandıktan sonra yarım saat süre ile kaynatılmıştır. Kaynatma sonucu elde edilen ekstraktlar doğa ve sera koşullarında yapılan denemelerde 100 ml, 200 ml ve 300 ml/100 l suya dozlarında kullanılmıştır. İlaçlamalarda ayrıca ruhsatlı bir insektisit de kullanılmıştır. İlaçlamalardan sonra ki sayımlar 24, 48 ve 72 saat sonunda yapılarak değerlendirilmiştir. Loboratuvar çalışmalarında ekstraktlar 1 ml, 2 ml ve 3 ml/1 l suya dozlarında kullanılmış olup sayımlar 24 ve 48 saat sonunda yapılmıştır. Yaprak ve çiçek ekstaraktlarında öldürücü etki bakımından belirgin bir fark görülmez iken özellikle 200 ve 300 ml dozları ruhsatlı insektiside yakın veya daha yakın etkili bulunmuştur. Aynı zararlıya karşı laboratuvar koşullarında yapılan çalışmalarda, 48 saat sonraki sayımlarda %100'e varan etki saptanmıştır. zakum yaprak ve çiçeklerinin kaynatılmasıyla elde edilen ekstraktların ruhsatlı insektisitlere yakın öldürücü etkisi nedeniyle uygun dozlarda pamuk yaprak bitine karşı kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.