Adaylıktan Göreve Öğretmen Özyeterliği ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlardaki Değişimler


Ercan Özaydın T. , Bümen N.

Eğitim ve Bilim, vol.38, no.169, pp.109-125, 2013 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 38 Issue: 169
  • Publication Date: 2013
  • Title of Journal : Eğitim ve Bilim
  • Page Numbers: pp.109-125

Abstract

Bu araştırmada öğretmen özyeterlik inançları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumların

dört yıllık lisans eğitimi süresince ve ilk görev yılının sonundaki değişiminin incelenmesi

amaçlanmıştır. Çalışma nicel araştırma yöntemlerinden boylamsal taramayla yürütülmüştür.

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Programı’na 2006–2007

güz döneminde başlayan öğrencilere öğretmen özyeterlik ölçeği ve öğretmenlik mesleğine

yönelik tutum ölçeği her öğretim yılının sonunda (Mayıs/Haziran 2007–2008–2009–2010) ve

mesleğe başladıkları ilk yılın sonunda (Temmuz-Eylül 2011) uygulanmıştır (n=32). Bulgular,

lisans eğitimi boyunca öğretmen özyeterlik inançlarının anlamlı derecede arttığını, ancak

mesleğe yönelik tutumların anlamlı olarak değişmediğini göstermektedir. İlk öğretmenlik

yılının sonunda da aynı sonuçlar elde edilmiş; öğretmen özyeterliği anlamlı derecede yükselmiş,

mesleğe yönelik tutumlar yükselse de anlamlı farklılık görülmemiştir.