MTA nın retrograt dolgu olarak kullanıldığı endodontik mikrocerrahi uygulamalarının uzun dönem sonuçları


ÇALIŞKAN M. K.

6. Uluslararası Türk Endodonti Sempozyumu, 6 - 08 Mart 2015