Şahan YÖ Levent RE Özyürek AR Ayık MF Atay Y Fontan prosedürü sırasında cerrahi olarak ulaşılamayan modifiye Blalock Taussig şantının vasküler plug ile kapatılması Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği 15 Kongresi 13 16 Nisan 2016 Antalya


ÖZDEMİR ŞAHAN Y., LEVENT R. E. , ÖZYÜREK A. R. , AYIK M. F. , ATAY Y.

Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği 15. Kongresi 13-16 Nisan 2016 Antalya, 13 - 16 Nisan 2016