Süt Ürünlerinde Genetik Modifiye Starter Mikroorganizmaların Kullanımı


KAVAS N. , KAVAS G. , KINIK Ö.

18. Ulusal Biyoloji Kongresi. (Uluslar arası Katılımlı)., 26 - 30 June 2006

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text