Tirozin kinaz inhibitörlerine dirençli kronik myeloid lösemi tanılı olgularda BCR-ABL1 T315I mutasyonunun ASO PCR ve DNA dizileme yöntemleriyle araştırılması: ilk bulgular,


GÜMÜŞ N., AYDIN A. F. , AKTAN Ç., GÜLER KARA H. , BOZOK ÇETİNTAŞ V. , ŞAHİN F. , ...Daha Fazla

IV. Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2017

  • Basıldığı Ülke: Türkiye