Effect Of Reflexology Applıed Before Coronary Angiography And Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty On Individuals Anxıety Stress And Cortısol Levels


VURAL DOĞRU B., ŞENUZUN AYKAR F. , YILDIRIM Y. , YAVUZGİL O. , SÖZMEN E. , MEMMEDOV h.

1. Uluslararası ve 3. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, 24 - 26 Kasım 2016