MODASI GEÇMİŞ GİYSİLERİN YENİDEN KULLANIMINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA


YANMAZ K.

I. ULUSLARARASI MODA VE TEKSTİL TASARIMI SEMPOZYUMU, 8 - 10 Ekim 2012