Parşömen Üretiminde Kalitenin Artırılması Üzerine Bir Araştırma


AFŞAR A. , ZENGİN G. , KILIÇARİSLAN ÖZKAN Ç., ADIGÜZEL ZENGİN A. C.

II. Uluslararası Bergama Sempozyumu, 9 - 10 Mayıs 2013