POSTMENOPOZAL ÜREGENİTAL ATROFİ VE İNKONTİNANS


ŞENDAĞ F. , İTİL İ. M. , TEREK M. C. , AŞKAR N., Asena U.

KLİNİK BİLİMLER&DOKTOR, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2002
  • Dergi Adı: KLİNİK BİLİMLER&DOKTOR