Mısır Bitkisinde Kök Çürüklüğü Etmeni Fusarium moniliforme Sheldon’a Karşı Antagonistik Bakterilerin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Şanver U. , Özaktan H. , Çavdaroğlu Ç., Akpınar J.

The Journal of Turkish Phytopathology , cilt.49, ss.11-19, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 49 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: The Journal of Turkish Phytopathology
  • Sayfa Sayıları: ss.11-19

Özet

Mısır bitkisinde Fusarium moniliforme (Fm)’nin neden olduğu kök çürüklüğü hastalığı dünya genelinde üretim alanlarında ciddi sorunlara yol açan fungal bir hastalıktır. Bu çalışmada bazı yararlı bakterilerin Fm etmenine karşı in-vitro ve in-vivo koşullar altında biyokontrol etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada kullanılmak üzere seçilen 16 aday bakterinin Fm’ye karşı in-vitro biyokontrol etkisini tespit etmek için ikili kültür yöntemi kullanılmıştır. In-vitro test sonucunda seçilen en başarılı beş bakteri izolatı ile in-vivo testler gerçekleştirilmiştir. In-vivo çalışmada; hastalık etmeni ile doğal bulaşık olan mısır tohumları yararlı bakteriyel izolatlar ile carboxy methyl cellulose (CMC, %1 v/v) kullanılarak bakteri ile kaplanmış ve saksılara ekilmiştir. Deneme sonucunda, Pantoae agglomerans E325 izolatı, pozitif kontrole göre in-vitro’da %39.68 in-vivo’da %82.61 oranında hastalığı baskılayarak mısır kök çürüklüğü etmeni Fm’ye karşı en başarılı uygulama olmuştur

Fusarium moniliforme (Fm), casual agent is root rot disease of is a serious fungal disease in maize production areas in worldwide. In this study, it was aimed to evaluate the biocontrol effectiveness of some beneficial bacteria against Fm under in-vitro and in-vivo conditions. In-vitro test was performed with dual culture method for determining the effects of 16 candidate bacteria against Fm. In-vivo biocontrol tests for Fm were realized by five promising isolates, which were selected from in-vitro test results. Naturally contaminated maize seeds with Fm were covered bacteria with carboxy methyl cellulose (CMC, 1%, v/v) with beneficial bacteria and sowed in pots for in-vivo tests. Pantoea agglomerans E325 was the most successful bacterial treatment inhibiting the mycelial development of Fm at the rate of 39.68% and decreasing the disease development by the 82.61% efficacy compared to the positive control.