Migration and Women Health Services


Creative Commons License

Yücel U. , Türkoğlu Ö., Ekşioğlu A.

Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.5, no.2, pp.361-370, 2021 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 5 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.4237/amusbfd.775726
  • Title of Journal : Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.361-370

Abstract

In recent years, migration which is a universal concept that is old as humanity has increased dramatically in several countries. In 2019, one third of the immigrants moved from only 10 countries. Syria comes first within those 10 countries since 8.2 million of its citizens have migrated. Turkey is the most immigrant-recieving country from Syria because they are border neighbors. Our country is hosting approximately 3.6 millions of Syrian immigrants after 2011 Syrian crisis. 820.495 of 1.651.627 Syrian women and young girls in our country are in their reproductive ages. In the concept of migration, women carry the double burden in terms of reproductive health;being both migrant and woman.In this compilation study, the problems of pregnancy and childbirth(adolescent pregnancy, unhealthy abortion and births, high fertility)and barriers of access to the reproductive health services are evaluated via literature.

Son yıllarda, insanlık tarihi kadar eski ve evrensel bir olgu olan göç bazı ülkelerde oldukça artmıştır. 2019 yılında tüm uluslararası göçmenlerin üçte biri sadece on ülkeden göç etmiştir. Suriye 8.2 milyon vatandaşının göç etmesi ile bu on ülke arasında birinci sıradadır. Türkiye, Suriye ile sınır komşuluğu nedeni ile son on yılda Suriye’den en fazla göç alan ülkedir. Ülkemiz, 2011 Suriye krizinden sonra, 3.6 milyon Suriye’den göçmene ev sahipliği yapmaktadır. Ülkemizde bulunan 1.651.627 göçmen kadının 820.495’i üreme çağında Suriyeli kadın ve genç kızlardır. Göç olgusunda kadınlar, üreme sağlığı açısından hem göçmen hem de kadın olmanın çifte yükünü taşımaktadırlar. Bu derleme çalışmasında göçmen kadınların başlıca üreme sağlığı sorunlarından; gebelik, doğumla ilgili sorunlar (adölesan gebelik, sağlıksız düşük ve doğumlar, yüksek doğurganlık) ve üreme sağlığı hizmetlerine erişim engelleri literatür incelemesi ile ele alınmıştır.