Prenatal Gene Therapy Usıng Adeno-Assocıated Vırus Serotype-9 Vectors In Sma Mıce


RASHNONEJAD A., CHERMAHINI G. A. , GÜNDÜZ C. , ONAY H. , AYKUT A. , DURMAZ B., ...Daha Fazla

Erciyes Tıp Genetik Günleri 2017, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017

  • Basıldığı Ülke: Türkiye