YAŞLIDA İYATROJENİK TİROTOKSİKOZ OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ


FATMA ÖZGE k., SARAÇ Z. F.

2. Uluslararası 11. Ulusal İzmir ileri yaş sempozyumu, 21 - 22 Mart 2018