Psikofarmakolojide psikiyatrik evde bakım hemşiresinin rolü


DOĞAN S. , GÖRDELES BEŞER N., SAĞKAL MİDİLLİ T.

I. Uluslararası Katılımlı Evde Bakım Kongresi, 6-8 Kasım, İzmir, 6 - 08 Kasım 2006