POLİSİYE TÜRÜNDE ANTİ KAHRAMAN: ŞAHSİYET DİZİSİ ÖRNEĞİ


Creative Commons License

Holat O. , Gül M. E.

3. International Conference on Cultural Informatics, CommunicationMedia Studies (CICMS 2020), Aydın, Turkey, 20 - 22 April 2020, pp.182

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Aydın
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.182

Abstract

Polisiye, bir cinayeti ya da suçu aydınlatmak için gösterilen çabaları konu alan bir anlatı türüdür. Polisiye türü, ilk olarak

edebiyat alanında örneklerini vermeye başlamıştır. Zamanla sinema filmi ve televizyon dizilerine konu olan polisiye türü, suç ve

suçlu dünyasına yönelik tipikleşmiş anlatı modelleri ve uylaşımlar sunmaktadır. Bu çalışmada, dijital yayın platformu olan Puhutv’de

yayınlanan Şahsiyet (2018) dizisi bağlamında polisiye türünde anti kahraman karakterlerin temsil biçimlerinin araştırılması

amaçlanmaktadır. Şahsiyet dizisi, polisiyede bir alt tür olan seri katil polisiye dizisidir. Birden fazla işlenen cinayetlere dayanan

öyküsüyle, cinayetlerin işlenme biçimi kadar, polis karakterlerin katilin kimliğini ortaya çıkarma çabaları, ipuçlarının takip edilmesi

ve katilin seri cinayetleri işlemesinin arkasındaki gizem gibi unsurlar bu dizi bağlamında ele alınacaktır. Şahsiyet dizisinde

tipikleşmiş polisiye anlatısı, “dedektif/polis, katil, kurban” üçgenine göre çözümlenecektir. Dizide ana karakter olan seri katil Agâh

Beyoğlu, kendi adaletini kendisi sağlama amacıyla bir insan avına çıkan anti kahraman karakterdir. Bu çerçevede, Agâh Beyoğlu

karakteri üzerinden, polisiye türünde anti kahraman karakter modelinin izleri irdelenecektir.