DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ (M): SAĞLIK VERİSİNDE BİR UYGULAMA


ÖZGÜR s., ÇAPAN ö., MERT b., İŞERİ m., KÖSE T. , ORMAN M. N.

XIX. ULUSAL VE II. ULUSLARARASI BİYOİSTATİSTİK KONGRESİ, 25 - 28 Ekim 2017