Mesleki ve Teknik Eğitimde Değişen Paradigmalar


İŞLER H.

Mesleki Bilimler Dergisi, pp.119-131, 2012 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2012
  • Title of Journal : Mesleki Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.119-131

Abstract

Nowadays, the rapid changes of the social and economic establishments which is particularly related employment is changing and increasing the competences expected from human resource and in the same way is forcing to change the conventional paradigms on the vocational and technical education systems. The changing paradigms on the vocational and technical education exposed in this article.

To be able to adapt to social and economic developments and to increase the effectivity of the vocational and technical education systems: it is necessary to plan the vocational and technical training programmes over a strong academic base education and to implement them along with academic lessons; the durations of the basic education which is required to start to the vocational and technical training programmes should be to make longer as far as possible and the vocational and technical education gradualy should be transfer to beyond high school; on the contrary the numbers of the occupations increase, the numbers of the vocational and technical training programmes should be decrease and there should be constitute more wide coverage programme title; at both high schools and junior high schools, becouse of the every vocational and technical programme has different scientific and technolojical composition, there should be implement specific durations for every curriculum and students should be selected to vocational and technical programmes via academic tests.

Keywords: Technical and Vocational Education, Curriculum, Qualified Manpower

Günümüzde, başta istihdam yapıları olmak üzere toplumsal ve ekonomik yapılarda meydana gelen hızlı değişmeler, insan kaynağından beklenen yeterlilikleri değiştirmekte ve arttırmakta buna paralel olarak mesleki ve teknik eğitim sistemleriyle ilgili geleneksel paradigmaları da değişmeye zorlamaktadır. Bu makalede mesleki ve teknik eğitimle ilgili değişen paradigmalar ortaya koyulmuştur.

Mesleki ve teknik eğitim sistemlerinin toplumsal ve ekonomik gelişmelere uyum sağlayabilmesi ve etkililik düzeyinin arttırılabilmesi için: Mesleki ve teknik öğretim programları sağlam bir akademik temel eğitim üzerinde planlanmalı ve akademik derslerle birlikte yürütülmeli; mesleki ve teknik öğretim programlarına başlamak için gerekli görülen temel eğitim süreleri olanaklar ölçüsünde uzatılmalı, mesleki ve teknik eğitim giderek lise sonrasına bırakılmalı; mesleklerin sayısının artışı karşısında mesleki ve teknik öğretim program sayıları azaltılmalı ve daha büyük kapsama sahip program başlıkları oluşturulmalı; hem ortaöğretim hem de yüksek öğretim kurumlarında, her mesleki ve teknik öğretim programının bilimsel ve teknolojik bileşimi farklı olduğu için o öğretim programına özgü öğretim süreleri uygulanmalı ve öğrenciler mesleki ve teknik öğretim programlarına akademik yeterlilik sınavından geçirilerek yerleştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Mesleki ve Teknik Eğitim, Öğretim Programı, Nitelikli İnsan Gücü