Gençlerin Kırmızı Et Tüketim Tercihlerinin Analizi: Ege Üniversitesi Öğrencileri Örneği


Creative Commons License

TAŞKIN T. , ENGİNDENİZ S. , Gbadamonsi A. A. , KANDEMİR Ç. , KOŞUM N.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.57, no.1, pp.63-71, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 57 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.20289/zfdergi.587525
  • Title of Journal : Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.63-71

Abstract

Objective: The aim of this study is to reveal the socio-economic and demographic characteristics of undergraduate students studying at different faculties of Ege University (Bornova-İzmir) campus and to analyze the factors affecting red meat consumption preferences. Material and Methods: The main material of the research is the original data obtained from the undergraduate students studying at different faculties of Ege University through the questionnaire. 34.986 students are enrolled at Ege University in 2019. There are currently 16 faculties affiliated to the university and approximately 85% of the registered students are studying in these faculties. In the research, the total number of students enrolled in the university was accepted as the main population and the proportional sampling included 380 students. Results: It was found that 92.4% of the students consumed red meat and 7.6% did not. Consumers of red meat, meat according to the type of animal obtained from the preferences; cattle (95.4%), sheep (37.1%) and goats (12.9%) are reported as. Sudents prefer minced meat (%61.8), piece of meat (58.1%) and bony meat (33.3%). As the cooking method of red meat, they prefer in vegetable dishes (69.2%), as grilled (66.4%), as baked (40.5%) and as boiled (18.8%). When buying red meat, they consider hiygiene (82.6%), freshness (82.3%), cleaning (81.8%) and reliability (72.4%). Conclusion: In order to increase red meat consumption, growers should use cheap roughage (silage, etc.) to reduce production costs and reduce the number of intermediaries between the producer and the consumer. In order to make consumers more conscious about food safety, information notes, brochures and booklets should be prepared and published about the importance of red meat in nutrient content and human health.

Amaç: Bu araştırma, Ege Üniversitesi (Bornova-İzmir) kampüsündeki farklı fakültelerde eğitim gören lisans öğrencilerinin sosyo-ekonomik ve demografik özelliklerini ortaya koymak ve kırmızı et tüketim tercihlerini etkileyen özellikleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Materyal: Araştırmanın ana materyalini, Ege Ünivesitesinin farklı fakültelerinde okuyan lisans öğrencilerinden anket yoluyla elde edilen orijinal veriler oluşturmaktadır. Ege Üniversitesinde 2019 yılı itibariyle 34.986 öğrenci kayıtlı durumdadır. Halen üniversiteye bağlı 16 fakülte bulunmakta ve kayıtlı öğrencilerin yaklaşık %85’i bu fakültelerde eğitim görmektedir. Araştırmada üniversiteye kayıtlı toplam öğrenci sayısı anakitle kabul edilmiş ve oransal örnekleme ile 380 öğrenci kapsama alınmıştır. Bulgular: Ankete katılanların %92.4’ünün kırmızı et tükettiği, %7.6’sının ise tüketmediği saptanmıştır. Kırmızı etin hayvan türlerine göre tüketim tercihi sırası; sığır (%95.2), koyun (%37.0) ve keçi (%12.8) dir. Gençler, eti, kıyılmış et (%61.8), parça et (%58.1) ve kemikli et (%33.3) olarak almayı tercih etmektedir. Kırmızı eti, sebze yemeklerinin içinde (%69.2), ızgara (%66.4), fırında (%40.5) ve haşlama (%18.8) olarak tüketmektedirler. Kırmızı et satın alımında hijyen (%82.6), tazelik (%82.3), temizlik (%81.8) ve güvenilirlik (%72.4) öne çıkan özelliklerdir. Sonuç: Kırmızı et tüketiminin arttırılması, ucuz kaba yemlerin (silaj vb) kullanması, üretici ile tüketici arasındaki aracı sayısının azaltılmasıyla olasıdır. Günümüzde tüketicinin daha bilinçli hale gelmesi amacıyla kırmızı etin besin madde içeriği ve insan sağlığındaki önemi hakkında çeşitli bilgilendirmeler yapılmalıdır.