Cerrahi Alan Enfeksiyonunda Güncel Rehberlerin Önerileri


ÖZBAYIR T.

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2 - 05 Kasım 2017