Anne-Baba İlgisinin Çocukların Okul Başarısı Üzerindeki Etkisi


Creative Commons License

Şengönül T.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, no.4, pp.268-292, 2019 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 4
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.18026/cbayarsos.000000
  • Title of Journal : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.268-292

Abstract

Bu makalenin amacı, anne-babanın eğitime ilgisi ile çocukların akademik başarısı arasındaki ilişki üzerine yapılmış araştırma literatürünü incelemektir. Araştırmacılar, anne-baba ilgisinin hem anaokulu, ilkokul, ortaokul hem lise öğrencilerinin akademik performansını etkilediğini ileri sürmektedir. Annebaba ilgisi, evde çocukları sosyalleştirme ve yetiştirme süreci ya da disiplin, anne-babaların çocuklarının eğitimi ve akademik başarısı için istekleri ve beklentileri, okulla iletişim, okul hakkında tartışmalar ve okul etkinliklerine katılım gibi çeşitli faktörler bakımından tanımlanmaktadır. Anne-babalar, çocuklarının daha iyi akademik performansını sağlamak amacıyla çocukları ile okul etkinliklerini tartışmakta, onların ev ödevini izlemekte, kontrol etmekte ve yardım etmekte, öğretmenlerle iletişim kurmakta, okul işlerine, etkinliklerine ve anne-baba-öğretmen toplantılarına katılmaktadır. Onlar çocuklarının daha çok eğitimsel kazanıma ve daha yüksek akademik başarıya sahip olmalarını beklemekte ve istemektedir. Anne-babaların bu eğitimsel beklentileri ve istekleri, çocukların akademik başarısı ile olumlu biçimde ilişkili olmaktadır