Dimiktik ve mezotrofik ötrofik bir dağ gölünün Karagöl Yamanlar İzmir makrozoobentozunda uzun dönemdeki değişimler ve çevresel faktörlerle etkileşimleri


YILDIZ S., ÖZBEK M. , TAŞDEMİR A. , BAŞARAN A.

V. Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos 2012, Isparta., Isparta, Turkey, 27 - 29 August 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Isparta
  • Country: Turkey