Farklı yükseltilerde yetiştirilen Chandler ceviz çeşidinde yapraktan yararlı bakteri uygulamalarının meyve özellikleri, verim ve sürgün uzunluğu üzerine etkileri


Creative Commons License

Acarsoy Bilgin N. , Özaktan H. , Akbaba M.

Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, cilt.24, ss.270-279, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 24 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.29050/harranziraat.697660
  • Dergi Adı: Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.270-279

Özet

Bu çalışmada, iki farklı yükseltideki ‘Chandler’ ceviz çeşidinde bakteri uygulamalarının sürgün uzunluğu, meyve özelliği ve verim üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, çöğür anacına aşılı ‘Chandler’ ceviz çeşidi bitkisel materyal olarak kullanılmıştır. Sağlıklı ceviz bitkilerinden elde edilen Pseudomonas fluorescens strain WH48/1A ve WH68 gibi 2 bakteri izolatı aynı ağaçlara 3 farklı dönemde (erkek çiçekler açmadan hemen önce, dişi çiçekler açtıktan sonra ve meyveler fındık büyüklüğünde) püskürtme şeklinde uygulanmıştır. Sürgün uzunluğu, meyve özellikleri ve verim incelenmiştir. Buna göre, en yüksek iç randımanı ilk yılda, %51.11 ile WH68 bakteri uygulamasından elde edilmiştir. Sürgün uzunluğunda (101.78 m) ilk yıl, meyve ağırlığı (13.13 g) ve boyunda (35.71 mm) ise ikinci yılda artış kaydedilmiştir. Saruhanlı lokasyonu, iç büzüşme oranı hariç, tüm özellikler açısından öne çıkmıştır. Her iki bakteri uygulaması meyve eni, L* renk değeri ve verim bakımından etkili bulunmuştur. Sonuç olarak, düşük rakımlı Saruhanlı lokasyonunda, bakteri uygulamalarının diğer lokasyona göre daha etkili olduğu belirlenmiştir. Her iki lokasyon ve yılda bakteri uygulamalarıyla verimde artış kaydedilmiştir. Diğer yandan, cevizde meyve kalite özellikleri ve verimle ilgili çalışmaların sınırlı olması, araştırmanın önemini ortaya koymaktadır. Ayrıca bu mikroorganizmalarının, insan ve çevre sağlığının yanı sıra söz konusu bu olumlu etkileri nedeniyle ceviz yetiştiriciliğinde de kullanımının yaygınlaştırılması önerilmektedir. 

In this trial, it was aimed to determine the effects of bacterial applications on shoot length, fruit characteristics and yield in ‘Chandler’ walnut cultivars in two different altitudes. In the study, the grafted own-rooted 'Chandler' walnut variety was used as plant material. Pseudomonas fluorescens strain WH48 / 1A and WH68, which were isolated from healthy walnut plants were applied to the same trees in 3 different periods (before blooming of male flowers, after blooming of female flowers and hazelnut-sized fruits). Shoot length, fruit characteristics and yield were examined. The highest kernel ratio was obtained in WH68 bacteria application with 51.11% for the first year. Shoot length (101.78 m) was found to be high in the first year, fruit weight (13.13 g) and length (35.71 mm) in the second year.  Saruhanlı 

Acarsoy Bilgin ve ark., 2020. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 24(3): 270-279 

271  

location was at the forefront of all features except for the shrinkage ratio. Both bacterial applications were found effective in terms of fruit width, L* color value and yield. As a result, bacterial applications were found to be more effective than the other location in the low altitude Saruhanlı location. In both locations and years, yield increased with bacterial applications. On the other hand, limited studies on fruit quality characteristics and yield in walnuts reveal the importance of this research. In addition, it is recommended that these microorganisms are used in walnut cultivation because of these positive effects besides human and environmental health.