3S Ameliyathane Basınç Yarası Risk Tanılama Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması


SOYER GEÇKİL Ö., ÖZBAYIR T.

2. Uluslararası 10.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2 - 05 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text