Ege Ünı̇versı̇tesı̇ Hastanesı̇nde jinekolojik kanserlerin epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri


Creative Commons License

Haydaroğlu A. , Özsaran Z. , Şanlı U. A. , Zekioğlu O. , Yıldırım N. , Akman L. , ...Daha Fazla

Ege Tıp Dergisi, cilt.58, ss.26-32, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 58
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Ege Tıp Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.26-32

Özet

Ege Ünı̇versı̇tesı̇ Hastanesı̇nde jinekolojik kanserlerin epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri

Özet:

Amaç: Ege Üniversitesi Hastanesinde (EÜH) jinekolojik kanser (JK) tanısı ile tedavileri yapılan olguların epidemiyolojik ve genel sağ kalım (GSK) özelliklerini istatistiksel açıdan değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: EÜ Kanserle Savaş Araştırma ve Uygulama Merkezi (EÜKAM) tarafından 1992-2017 arası EÜH’de 8332 JK kaydı yapılmıştır. CANREG-4 programı ile kaydedilen veriler SPSS programına aktarılmıştır. İstatistik analizde Ki-kare yöntemi ve doğrusal modellemeler yapılmış ve p <0,05 anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular: JK’ler, EÜH Kanser Kayıt Sisteminde tüm olguların %7,1ini, kadın olguların ise %15,1’ini kapsamaktadır. JK’nin %41,6’sı korpus uteri, %31,8’i serviks uteri, %21,3’ü ise over kanseri, %3,7’si vulva- vajina kanseri olarak saptanmıştır. Korpus uteri kanseri serviks uteri kanserine göre daha ileri yaşlarda görülmektedir (p<0,0001). Korpus uteri kanseri en sık 50-59 yaş grubunda (%35,9), serviks uteri kanseri 40-49 yaşlarda (%28,1), over kanseri ise 50-59 yaşlarda (%30,1) görülmektedir. Korpus uteri kanserinin görülüşünde yıllara göre doğrusal artış, serviks uteri kanserinde ise doğrusal azalma gözlenmektedir (p<0,0001). Korpus uteri kanserleri, serviks uteri ve over kanserlerine göre daha erken evrelerde tanı almaktadır (p<0,0001). Yerleşime göre en sık tanı; korpus uteri kanserinde %70 lokal evrede, serviks uteri kanserinde %47,2 lokal ileri evrede, over kanserinde %63,6 metastatik evrede olmaktadır.

Sonuç: EUH Kanser Kayıt Sisteminde JK’ler tüm sistemler arasında altıncı sıradadır. JK’nin içinde korpus uteri kanseri %41,6 ile ilk sırada yer almaktadır. Yıllar içinde görülme sıklığı açısından korpus uteri kanserinde doğrusal artış, serviks uteri kanserinde doğrusal azalma gözlenmektedir.
Anahtar Sözcükler: Jinekolojik kanserler, epidemiyoloji, insidans, sağ kalım