Restoration with Implant Supported Fixed Partial Dentures: A Case Series


TAMAÇ E. , TOKSAVUL S. , GÜNBAY S.

23. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 9 - 12 Kasım 2017