The Importance of Father and Male Teacher in Child’s Life in The Period of Preschool


Creative Commons License

Anlıak Ş.

Ege Eğitim Dergisi, vol.5, no.1, pp.25-33, 2004 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 5 Issue: 1
  • Publication Date: 2004
  • Title of Journal : Ege Eğitim Dergisi
  • Page Numbers: pp.25-33

Abstract

Because of changing life conditions, more women participation in many occupations leads to equality and cooperation between women and men. Therefore traditional roles and relationships in the family have become to change. When women have participated in an occupation, they need more support from their families, parents, friends etc. in bringing up their children and sharing responsibilities in household. Additionally, because of increasing rate in working mothers, most of them started to prefer preschools. Literature points out to the fact that the viewpoint “Mothers should be the only responsible person in child care and education” should be changed. It has been stated that fathers could contribute to their children’s psycho-social and mental development as much as mothers. Similarly, it has been noticed that participation of males in child development and education as a professional educator out of traditional roles would provide important contributions to the development of children. Although, recently, women and men prefer to work in many different non-traditional or gender a typical occupations, especially in preschool education women still constitute the major part of this field. The aim of this study is to discuss about the contributions of men as fathers and teachers in child development.

Key Words: Preschool Education, Male Teacher, Father Role

Değişen yaşam koşulları gereği kadınların da çalışma hayatında daha fazla yer alması, kadın erkek arasında eşitliğe ve işbirliğine dayalı bir iş yaşantısını gerektirmektedir. Bu durum geleneksel rollerin, aile içi ilişkilerin değişimini de beraberinde getirmektedir. Kadının çalışması, ev işleri, çocuk bakımı ve eğitim konusunda yakın çevresinden daha fazla yardıma ihtiyaç duymasına neden olurken, okul öncesi eğitim kurumlarına olan ihtiyacı da giderek arttırmaktadır. Yapılan araştırmalar, annelerin çocuk bakımı ve eğitiminde sorumluluğun çoğunu veya tamamını üstlenmesi gerekliliği düşüncesini değiştirmekle birlikte, babaların da anneler kadar çocuklarının psiko-sosyal ve zihinsel gelişimlerinde etkin rol oynayabileceklerini ortaya koymaktadır. Benzer olarak erkeklerin geleneksel rollerin dışında çocuk gelişimi ve eğitimi alanında profesyonel bir eğitimci olarak görev almalarının gelişimsel açıdan çocuklara önemli katkılar sağlayacağı vurgulanmaktadır.Her ne kadar günümüzde kadınlar ve erkekler cinsiyetten bağımsız, geleneksel olmayan farklı meslek alanlarında görev alsalar da özellikle okulöncesi eğitiminde, çalışanların bir çoğu kadınlardan oluşmaktadır Bu çalışmanın amacı; çocuğun gelişiminde baba rolü ve erkek okulöncesi öğretmeninin önemi üzerinde durarak çocukların gelişimlerine olan katkılarını tartışmaktır.

Anahtar Sözcükler: Okulöncesi eğitim, Erkek Öğretmen, Baba Rolü