Kronik myeloproliferatif hastalık tanılı hastalarda faktör V leiden ve protrombin gen mutasyon durumunun saptanması ve trombozla ilişkisi ön sonuçlar


SOYER N. , KÜÇÜKASLAN A. Ş. , ŞAHİN F. , ÇEKDEMİR D., KOSOVA B. , EROĞLU F. Z. , ...More

Türk Hematoloji Derneği 35. Ulusal Kongresi, Turkey, 7 - 10 October 2009

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey