Ödemiş Merkez Sağlık Ocakları ve AÇSAP da Çalışan Ebe ve Hemşirelerin Acil Kontrasepsiyon Hakkındaki Bilgi Tutum ve Davranış Düzeylerinin İncelenmesi


DAŞIKAN Z. , Çelebioğlu A., Sarı B., Kılıç E., Akın F., Aktaş M.

4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 20-23 Nisan 2005, 20 - 23 April 2005

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text