Boy kısalıklarında sitogenetik, moleküler sitogenetik ve moleküler genetik testler hangi olgularda ne zaman istenir


DURMAZ M. B.

3. Ege Endokrin Hastalıklar ve Genetik Sempozyumu, Türkiye, 7 - 09 Mart 2019

  • Basıldığı Ülke: Türkiye