Kuvars Mineralinde Tanecik Boyutunun TL Özellikler ve Tarihleme Çalışmaları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi


ŞAĞBANOĞLU E., EKDAL KARALI E. , KARALI T.

6. Ulusal Lüminesans Dozimetri Kongresi, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2012

  • Basıldığı Ülke: Türkiye