19. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Aydın ve Çevresinde Gözlenen Kuraklıklar


Creative Commons License

Sütgibi S. , Tekin S.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.12, ss.272-279, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 12 Konu: 65
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.17719/jisr.2019.3444
  • Dergi Adı: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.272-279

Özet

oşullarıyla birlikte Akdeniz havzasında kuraklaşma eğilimi artacaktır. Nitekim ü
lkemiz ile ilgili yapılan pek çok çalışma da bunu destekler niteliktedir. Ülkemizde Akdeniz yağış rejim bölgesi yağışlardaki değişkenliğin en yüksek olduğu yerlerdendir. Bu yağış rejim bölgesi içerisinde yer alan araştırma alanımızda da yağış değişkenliği %20’den fazladır. Osmanlı arşiv belgeleri incelendiği, Aydın ve Nazilli meteoroloji istasyonlarına ait uzun süreli yağış verileri değerlendirildiğinde alanda kuraklıkların önemli bir sorun olduğu görülmektedir. Burada dikkat çekici olan bir noktada özellikle 1985 ve sonrasında kurak koşulların frekansındaki artıştır. Bu da günümüzde ülkemizin önemli tarım alanlarından biri olan ve her geçen gün nüfusu artan Aydın’da su temininin gelecekte büyük bir problem olarak karşımıza çıkabileceğini göstermektedir.Anahtar Kelimeler:İklim Değişikliği, Kuraklık, Normalleştirilmiş Yağış İndisi, Erinç Yağış İndisi, Aydın Kuraklık. Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü.
Çeşitli sera gazı salım senaryolarına dayalı iklim modeli kestirimleri, iklim değişikliğinin dünyanın kurak ve yarı kurak alanlarındaki su sıkıntısını kuvvetlendireceğini ön görmektedir. Araştırma alanımızın da içerisinde bulunduğu Akdeniz havzasının da bu yağış azalması ve kuraklaşmalardan en fazla etkilenecek alanlardan bir olduğu ifade edilmektedir. Akdeniz havzası gibi kurak/yarı kurak iklim özelliklerine sahip alanların en iyi bilinen özelliği yağışlarda gözlemlenen kısa süreli değişmeler ve uzun dönemli dalgalanmalardır. Dolayısıyla değişen iklim koşullarıyla birlikte Akdeniz havzasında kuraklaşma eğilimi artacaktır. Nitekim ülkemiz ile ilgili yapılan pek çok çalışma da bunu destekler niteliktedir. Ülkemizde Akdeniz yağış rejim bölgesi yağışlardaki değişkenliğin en yüksek olduğu yerlerdendir. Bu yağış rejim bölgesi içerisinde yer alan araştırma alanımızda da yağış değişkenliği %20’den fazladır. Osmanlı arşiv belgeleri incelendiği, Aydın ve Nazilli meteoroloji istasyonlarına ait uzun süreli yağış verileri değerlendirildiğinde alanda kuraklıkların önemli bir sorun olduğu görülmektedir. Burada dikkat çekici olan bir noktada özellikle 1985 ve sonrasında kurak koşulların frekansındaki artıştır. Bu da günümüzde ülkemizin önemli tarım alanlarından biri olan ve her geçen gün nüfusu artan Aydın’da su temininin gelecekte büyük bir problem olarak karşımıza çıkabileceğini göstermektedir.Anahtar Kelimeler:İklim Değişikliği, Kuraklık, Normalleştirilmiş Yağış İndisi, Erinç Yağış İndisi, Aydın Kuraklık. AbstractClimate model estimates based on various greenhouse gas emission scenarios predict that climate change will aggravate water shortages in arid and semi-arid regions of the world. It is stated that the Mediterranean basin which includes our research area is one of the most affected regions by the decrease of precipitation and drought. The well-known characteristics of arid/semi-arid regions such as the Mediterranean basin are short-term changes in precipitation and long-term fluctuations. Therefore, with the changing climate conditions, the tendency to drought in the Mediterranean basin will increase. As a matter of fact, many studies about Turkey support this theory. In our country, the Mediterranean precipitation regime region is one of the regions with the highest variability in precipitation. Precipitation variability is more than 20% in our research area which is in this precipitation regime. While the Ottoman archive files are examined and the long-term precipitation data of Aydın and Nazilli meteorological stations are evaluated, it is observed that drought is an important problem in the area. One of the remarkable points of these evaluations is the increase in the frequency of arid conditions, especially after 1985. This shows that water supply in Aydın, which is one of the important agricultural areas of our country and whose population is increasing day by day, maybe a big problem in the future.Keyw ords: Climate Change, Drought, Standardization Precipitation Index, Erinç Precipitation Index, Drought in Aydın. Giriş İklim değişikliği, günümüzde küresel ölçekte insanlığın karşılaştığı en önemli sorunlardan biri olarak değerlendirilmektedir. Çünkü bu sorunun ekolojik, ekonomik ve sosyal olmak üzere pek çok farklı boyutlarda etkisi bulunmaktadır. Nitekim Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) en son yayınlanan “Küresel Isınmada 1,5 ºC Raporu” nda olası iklimsel etkiler açısından, küresel sıcaklıkların endüstriyel dönem öncesine göre 2ºC’nin üzerine çıkması durumunda yalnız doğal yaşam alanları ve türlerde kayıp olmayacağı, bunun yanında buzulların erimesi ve deniz seviyesinin yükselmesi sonucunda sağlığı, refahı, güvenliği ve ekonomisiyle insan hayatını doğrudan etkileyecek sonuçlara yol açacağı ifade edilmekte ve bu nedenle küresel ortalama sıcaklıkların 1,5ºC eşik değerinde tutulmasının önemine vurgu yapılmaktadır (IPCC 2018). Küresel ortalama yüzey sıcaklıklarındaki değişikliklerin yanında, IPCC raporlarında da ifade edildiği gibi, yağış tutarları, kar ve buz örtüleri ile deniz seviyesi değişmeleri küresel ve alansal olarak iklimde gözlemlenen diğer değişkenlerdir. Çeşitli sera gazı salım senaryolarına dayalı iklim modeli kestirimleri, iklim değişikliğinin dünyanın kurak ve yarı kurak alanlarındaki su sıkıntısını kuvvetlendirebileceğini öngörmektedir (Türkeş, 2011, 81 ). Örneğin, Kuzey ve Güney Amerika’nın doğu bölümleri, kuzey Avrupa ve Asya’nın orta ve kuzey kesimlerinde yağışlarda anlamlı artış eğilimleri Doç. Dr., Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü. ** Dr. Öğr. Üyesi, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü.