DÜŞÜK VE ORTA SOSYOEKONOMİK DÜZEYDEKİ BİR BÖLGEDE FARKLI YAŞ GRUPLARINDAKİ BİREYLERDE HEPATİT A SEROPREVALANSI


ÇALIK Ş., TOSUN S., ARI A., COŞKUNER S. A. , BAYIK H., AYGÜN O., ...More

XVIII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 22 - 26 March 2017, pp.212-213

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.212-213