Web Tabanlı Video Model Yöntemine Dayalı Eğitim Yönteminin Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Beceri Uygulamalarına Etkisi


KİRLEK F., ÜNSAL ATAN Ş.

6. Uluslararası, 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19 - 21 December 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text