Torakoabdominal Aort Replasmanı Yapılan Behçet Hastalığı Bulunan Hastanın Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu


ÇELİKTÜRK N. , ÖDEN T. N. , POSACIOĞLU H.

Türk Klap ve Damar Cerrahisi Derneği Uluslararası Katılımlı 15. Kongresi, 26 - 29 Ekim 2018