Geri Dönüş Havalı İklimlendirme Sistemlerinde Enerji ve Ekserji Analizi


Creative Commons License

Güngör A. , Karaçaylı İ. , Şimşek E., Canlı Y.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.19-30, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 32 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2017
  • Doi Numarası: 10.21605/cukurovaummfd.357179
  • Dergi Adı: Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.19-30

Özet

Termodinamiğin birinci yasası iklimlendirme sistemlerinin tasarımında sıkça kullanılan bir kuraldır. Enerji korunumu yasası olarak da bilinen bu yasa, bütün ısıl sistemlerin analizinde tercih edilmektedir. Ancak ısıl sistemlerin tasarımı, performans değerlendirilmesi ve optimizasyonu için ekserji analizi metodu, enerji analizi yaklaşımına nazaran daha doğru bir yöntemdir. Ekserji ya da kullanılabilirlik, belirli bir halde ve belirli bir miktardaki enerjinin elde edilmek istenen yararlı işe dönüşebilme potansiyelidir. Bu çalışmada, öncelikle, sürekli akışlı açık sistemler için enerji ve ekserji konusu genel hatlarıyla ele alınacaktır. Daha sonra, ısıtma modundaki geri dönüş havalı iklimlendirme santrali için enerji ve ekserji analizine yer verilmiştir. Böylece bu sistemde gerçekleşen enerji transferleriyle kullanılan enerjinin ne kadarının yararlı işe dönüştürülebileceği vurgulanmıştır.

The first law of thermodynamics is frequently used as a rule to design of the air conditioning systems. The first law of thermodynamics, that is also known as the conservation of energy principle, is preferred in analysis of all thermal systems. Nevertheless, exergy analysis method is a more useful procedure compared to energy analysis approach for the design, performance evaluation and optimization of thermal systems. Exergy or availability is the useful work potential of a given amount of energy at some specified state. In this study, firstly, subject of energy and exergy is examined in general terms for steady-flow open systems. Then, energy and exergy analysis procedures will be explained for recirculating central air conditioning in heating mode. Thus, the rate of energy transfer taking place in and how much energy is converted into the beneficial work in this system are investigated.