Esas No: 2017-1335 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanarak onaylanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının; koruma ve şehircilik ilkelerine,2863 Sayılı Kanuna ve İmar Mevzuatına, planlama tekniklerine ve kamu yararına uygun olarak yapılıp yapılmadığı


TÜRKYILMAZ TAHTA B. , Çubukçu M., Ünverdi L.

Özel Şahıs, pp.15, İzmir, 2018

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2018
  • City: İzmir